Skautų ženkliukai v.0.0.1.


Darbinis

Testas

Vyr. skaučių ženkliukas.

p01

Ženkliuko pavidalas reiškia pasaulį, kuriame pasklidusios vyresniosios skautės lietuvės. Ženkliuko foną sudaro tautinės spalvos. Stilizuota rūtelė atitinka skaučių ženkliuką, o mėlyna rūtelės spalva – vyresniųjų skaučių kaklaraiščio spalvą. Baltas rūtelės aprėminimas pabrėžia skautės idealų taurumą. Liepsna – amžiną ugnį.

Akademinė skaučių draugovė.

p02

Sesių ženklelis - metalinis dviejų spalvų lygiašonis: tamsiai raudona ir balta juosta išilgai ženklelio, o viduryje Studenčių Skaučių Draugovės monograma (SD). Gamintojas Alpera

Atgal Į puslapio viršų