Skautų ženkliukai v.0.0.1.


Algimanto Astiko kolekcija

Skautų judėjimas pasaulyje siejamas su Didžiosios Britanijos armijos karininko Roberto Baden-Powellio (1857–1941), kuris 1907 m. įkūrė skautų organizaciją, vardu. Lietuvoje oficialia skautų įkūrimo data yra laikoma 1918 m. lapkričio 1 d., kai Petras Jurgėla-Jurgelevičius Vilniuje įsteigė pirmąją skautų draugovę. Tačiau skautų egzistavimas platesniu mastu ir organizacijos pavidalu buvo įtvirtintas tik 1922 m. įregistravus Lietuvos skautų asociaciją. Kūrėsi merginų ir vaikinų draugovės, taip pat skautai, kuriuos vienijo vandens sportas. Iš 29 skautų judėjimui skirtų ženklelių parodoje pristatoma 16. Skautų ženklelį „Lelijėlė“ su Vyčio kryžiumi viduriniame lapelyje P. Jurgėlai pasiūlius 1922 m. patvirtino skautų štabas. P. Jurgėla mini, jog pirmasis Lietuvos skautų asociacijos ženklelis galiojo 5 mėnesius, tačiau apžiūrėjus parodoje pristatomus ženklelius matyti, jog jų forma išliko nepakitusi. Skautų atributikoje – aprangoje, vėliavose, ženkleliuose – buvo naudojamas pagrindinis skautų ženklas – stilizuota lelijėlė. Šis ženklas simbolizuoja skauto patikimumą, skautiškų idealų gerbimą ir kelio rodymą kitiems. Trys lelijos žiedlapiai atspindi pareigą Dievui, tėvynei ir artimui. Tai pasaulyje priimta ir nusistovėjusi simbolio prasmė. Lelijėlė sudaro daugumos ženklelių pagrindą, tačiau naudoti ir Gediminaičių stulpai, Jogailaičių kryžius, Lietuvos raitelis, šūkis „Budėk“. Skautų ženkleliai yra skiriamieji, jie rodo nario priklausymą atskiroms šakoms ar draugovėms. Pavyzdžiui, priklausymą jūrų skautams parodo lelijėlė, sujungta su inkaru. Buvo gaminami proginiai ir suvenyriniai ženkleliai. Ženklelių gamybai daugiausia naudotas vario lydinys. Suvenyriniai ženkleliai gaminti iš skaidraus gintaro – tai skautų tuntininkų ir vyriausiojo štabo narių ženkleliai, skaučių ženklelis „Rūtelė“, skautų sąskrydžio, vykusio 1933 m. Pasaulinės skautų sąjungos įkūrėjo R. Baden-Powellio apsilankymo Palangoje proga, ženkleliai. Emalis naudotas tik kelių grupių ženkleliuose: skaučių ženkleliuose „Rūtelė“, skautų vyčių ir skautų rėmėjų ženkleliuose. Ženklelių gamintojai dažniausiai identifikuojami pagal juvelyro ar graverio įspaudus ženklelyje arba priesage. Parodoje pristatomus skautų ženklelius gamino Antano Pranciškaus ir Edvardo Kilbausko firma „Graviūra“ / „Gravelit“ ir graverio Juozo Gerštiko (Gerštyko) dirbtuvė Kaune. Pasak Vaidos Sirvydaitės-Rakutienės, ženklelius, skirtus R. Baden-Powellio apsilankymui Lietuvoje, sukūrė dailininkas Aleksandras Šepetys, o gamino Levinų gintaro dirbinių dirbtuvė Palangoje. Galima manyti, jog ir kiti gintariniai ženkleliai buvo gaminami šioje dirbtuvėje.

Skautų tuntininkų ir vyriausiojo štabo narių ženklelis „Lelijėlė“.

b01

XX a. 3–4 deš. Vario lydinys su cinko ir nikelio priemaišomis; 22,10 × 17,19 mm. Priesagas – adatėlė. LNM, inv. Nr. M 5249.

Eilinių skautų skiltininkų, draugininkų, skautininkų ženkleliai.

b02

XX a. 3–4 deš. Nešiojami pagal rangą: eiliniai skautai skiltininkai ir draugininkai – sidabro spalvos (vario, cinko ir nikelio lydinys), eiliniai skautai skautininkai – aukso spalvos (žalvaris). Vario, cinko ir nikelio lydinys; 23,03 × 19,35 mm. Priesagas – adatėlė. LNM, inv. Nr. M 5247.

Jaunesniųjų skautų bei skaučių ir jų vadovų ženklelis.

b03

Ženklelių projektas patvirtintas 1935 m. Nešiojami pagal rangą: jaunesnieji skautai ir skautės – aukso spalvos (žalvaris), vadovai – sidabro spalvos (vario, cinko ir nikelio lydinys). Žalvaris; Ø 20,09 mm. Priesagas – veržlelė. LNM, inv. Nr. M 5256.

Skautų narystės stažo ženkleliai.

b041

XX a. 3–4 deš. Nešiojo visi skautai ir skautės ant 1,3 cm skersmens skritulėlio, aptraukto uniformos spalvos audiniu. Teikiamas po 1 metų narystės. Vario lydinys; 9,52 × 11,28 mm. Priesagas – dviguba adatėlė, prie ženklelio pritvirtinta horizontaliai. LNM, inv. Nr. M 5261.

b042

Teikiamas po 5 metų narystės. Vario lydinys; Ø 14,60 mm. Priesagas – dviguba adatėlė, prie ženklelio pritvirtinta horizontaliai. LNM, inv. Nr. M 5262.

Jūrų skautų sąjungos ženkleliai.

b051

Sąjunga įkurta 1922 m. Kaune. Aut. J. Jurgėla. Ženklelio projektas patvirtintas 1922 m. Vario, cinko ir nikelio lydinys; 35,41 × 26,17 mm. Priesagas – veržlelė. LNM, inv. Nr. M 5260.

b052

Aut. P. Jurgėla. Ženklelio projektas patvirtintas 1925 m. Žalvaris; 31,51 × 20,51 mm. Priesagas – veržlelė. LNM, inv. Nr. M 5259.

Studentų skautų ženklelis.

b06

Studentų skautų draugovė įkurta 1924 m. Lietuvos universitete (dab. Vytauto Didžiojo universitetas). 1928 m. studentės atsiskyrė ir sudarė Studenčių skaučių draugovę. Abiejų draugovių nariai nešiojo tą patį ženklelį. Priesage įkalta: GERSTIK. Vario lydinys, emalis; 11,99 × 8,02 mm. Priesagas – veržlelė. Gamino Juozo Gerštiko dirbtuvė, Kaunas. LNM, inv. Nr. M 5258.

Skautų vyčių ženklelis.

b07

Draugovė įkurta 1926 m. Panevėžyje. Ženklelio projektas patvirtintas 1930 m. Priesage įkalta: GRAVELIT// KAUNAS. Žalvaris, emalis, auksavimas; 21,10 × 13,33 mm. Priesagas – veržlelė. Gamino „Gravelit“, Kaunas. LNM, inv. Nr. M 5257.

Skaučių ženklelis „Rūtelė“.

b08

Ženkleliai sukurti 1930 m. Emaliuotas segamas kaklaraiščio mazge arba munduro atlape, neemaliuotas – ant beretės. Vario, cinko ir nikelio lydinys, emalis; 18,18 × 14,23 mm. Priesagas – žiogelis. LNM, inv. Nr. M 5252.

Vilniaus lietuvių skautų Gedimino draugovės ženklelis.

b09

Draugovė įkurta 1926 m. Vario lydinys; 67,50 × 14,83 mm. Priesagas – adatėlė. LNM, inv. Nr. M 5570.

Skaučių vadovių III stovyklos, vykusios 1931 m. Prienuose, ženklelis.

b10

Vario, cinko ir nikelio lydinys; 19,52 × 15,95 mm. Priesagas – žiogelis. LNM, inv. Nr. M 5265.

Skautų sąskrydžio, vykusio 1933 m. Pasaulinės skautų sąjungos įkūrėjo R. Baden-Powellio apsilankymo Palangoje proga, ženklelis.

b11

Dail. A. Šepetys. Vario, cinko ir nikelio lydinys; 21,24 × 20,87 mm. Priesagas – žiogelis. Gamino Levinų gintaro dirbinių dirbtuvė, Palanga. LNM, inv. Nr. M 5266.

Skaučių stovyklos, vykusios 1938 m. Pažaislyje, ženklelis.

b12

Vario, cinko ir nikelio lydinys; 19,53 × 20,68 mm. Priesagas – žiogelis. LNM, inv. Nr. M 5268.

Jubiliejinės skautų stovyklos, vykusios 1938 m. Aukštojoje Panemunėje, ženklelis.

b13

Vario, cinko ir nikelio lydinys; 33,67 × 21,76 mm. Priesagas – veržlelė (žalvaris, sidabravimas). LNM, inv. Nr. M 5267.

Skautų rėmėjų ženklelis.

b14

XX a. 3–4 deš. Vario lydinys, emalis; 40,70 × 19,24 mm. Priesagas – veržlelė. LNM, inv. Nr. M 5274.

Atgal Į puslapio viršų