Lietuvos skautijos e-Nuostatai


LIETUVOS SKAUTIJOS NARIO PAŽYMĖJIMO NUOSTATAI

Aukštadvaris, 2007 m. lapkričio mėn. 17-18 d., Nr. LS-N-10

1. Lietuvos skautijos nario pažymėjimas(toliau – LS nario pažymėjimas) yra dokumentas, patvirtinantis, kad jį turintis asmuo yra Lietuvos skautijos (toliau – LS) narys.
2. LS nario pažymėjimas išduodamas ir tęsiamas pilnateisiams organizacijos nariams, susimokėjus už ateinančius metus nario mokestį iki gruodžio 1d.
3. LS nario pažymėjimas galioja kalendorinius metus - iki datos, kuri nurodyta holograminiame lipduke.
4. Krašto seniūnui pristačius žiniaraštį ir FS – 2 formą, finansų skyrius per vieną mėnesį pagamina LS pažymėjimą.
5. Praradus, pažeidus pažymėjimą išduodamas naujas LS nario pažymėjimas su tais pačiais duomenimis, sumokėjus 50% nario mokesčio sumos.
6. Norint pasikeisti duomenis (nuotrauką, vardą, pavardę) išduodamas naujas LS nario pažymėjimas, sumokėjus 50% nario mokesčio sumos.
7. Nelikus vietos pratęsimo hologramai klijuoti, pildoma FS-2 forma ir nemokamai išduodamas naujas LS nario pažymėjimas.
8. LS nario pažymėjime nurodomi duomenys:
NUOTRAUKA
VARDAS, PAVARDĖ
ASMENS KODAS
PAŽYMĖJIMO Nr.
GALIOJIMO LAIKAS

Parsisiųsti

Parsisiųsti PDF formatu

Atgal Į puslapio viršų