Lietuvos skautijos e-Nuostatai


LIETUVOS SKAUTIJOS NARIO MOKESČIO NUOSTATAI

Jonavos raj., 2014 m. spalio mėn. 26 d., Nr. LS-N-09-05

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Lietuvos skautijos (toliau – LS) nario mokestis – tai visų LS narių per metus mokamas nustatyto dydžio mokestis, patvirtinantis narystę organizacijoje.
1.2. LS narys, nesusimokėjęs nario mokesčio, netenka narystės organizacijoje bei įstatuose numatytų teisių ir pareigų.
1.3. Vadovui patvirtinus kandidato prašymą tapti LS nariu, kandidatas sumoka stojamąjį mokestį, lygų nario mokesčiui už einamuosius metus.

II. MOKESČIO DYDIS

2.1. LS nario mokesčio dydis – 9 EUR.
2.2. Jeigu šeimoje yra 2 LS nariai, nario mokestis – 8 EUR, jei 3 LS nariai – 5 EUR, jei 4 ir daugiau LS narių – 3 EUR vienam asmeniui.
2.3. LS nariai, vyresni nei 25 metų (iki ateinančių kalendorinių metų liepos 1 d. sulauksiantys 26 metų) ir pagal LS struktūrinius nuostatus neužimantys vadovaujančių pareigų, moka 15 EUR nario mokestį. Pirmijos ir Tarybos nariai, vyresni nei 25 metų, moka kaip vadovaujančias pareigas užimantys vadovai.
2.4. Į šeimoje esančių LS narių skaičių įskaičiuojami visi (vyresni ir jaunesni nei 25 metų), tačiau nuolaidos taikomos tik nuo 9 EUR mokesčio (pvz., šeimoje yra keturi LS nariai: du jaunesni nei 25 metų, vienas vadovaujančias pareigas užimantis ir vienas vyresnis nei 25 metų neužimantis pareigų – tada nario mokestis atitinkama tvarka yra 3 EUR, 3 EUR, 3 EUR, 15 EUR).

III. MOKESČIO MOKĖJIMAS

3.1. LS nario mokestis mokamas pavedimu.
3.2. Nario mokesčio žiniaraštis elektronine forma siunčiamas LS administracijos skyriui.
3.3. LS nario mokestį narys moka už ateinančius metus (pvz., už 2015 metus moka 2014 metais). Nario mokestis už ateinančius metus mokamas einamaisiais metais nuo liepos 1 d. iki gruodžio 1 d.

IV. KITI MOKESČIAI

4.1. LS padaliniui (draugovei, tuntui, kraštui) laiku sumokėjus nario mokestį, kraštui grąžinama dalis sumokėtos sumos.
4.2. LS Tarybos patvirtintą, 10% grąžinimo tvarką nustato LS pirmija.
4.3. Sprendimus dėl nario mokesčio rinkimo krašte tvarkos, kokiu būdu mokamas LS nario mokestis ir paskirstomos grąžinamos sumos (tuntams, draugovėms, kraštui ar mišriai), sprendžia krašto vadija.
4.4. LS nariui pasitraukus iš organizacijos, LS nario mokestis negrąžinamas.
4.5. LS struktūriniai padaliniai gali rinkti papildomą LS padalinio nario mokestį.

V. VISO GYVENIMO NARYSTĖS MOKESTIS

5.1. LS viso gyvenimo narystės mokesčio dydis – 600 EUR.
5.2. LS Tarybos patvirtintą, LS viso gyvenimo narystės mokesčio apskaitos, mokėjimo ir administravimo tvarką nustato LS pirmija.

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

6.1. LS nario mokesčio nuostatai įsigalioja nuo 2015 01 01.
6.2. Įsigaliojus LS nario mokesčio nuostatams netenka galios LS 2014-05-17 nario mokesčio nuostatai.

Parsisiųsti

Parsisiųsti PDF formatu

Atgal Į puslapio viršų