Lietuvos skautijos e-Nuostatai


NEGALIOJA

LIETUVOS SKAUTIJOS KRAŠTŲ / KONFERENCIJŲ IR KRAŠTŲ SENIŪNŲ / KONFERENCIJŲ PIRMININKŲ RĖMIMO NUOSTATAI

Vilnius, 2010 m. rugpjūčio mėn. 20 d.

1. Lietuvos skautijos (toliau – LS) kraštų/ konferencijų ir kraštų seniūnų/ konferencijų pirmininkų rėmimo nuostatai skirti paaiškinti, kaip remiami kraštai / konferencijos, kraštų seniūnai/ konferencijų pirmininkai, kokio dydžio išmokos yra skiriamos, kokie turi būti pateikiami dokumentai, norint gauti priklausančią rėmimo sumą.
2. LS padaliniui (draugovei, tuntui, kraštui) sumokėjus nario mokestį iki einamųjų metų lapkričio 1 d., kraštui grąžinama 15 % nuo sumokėtos sumos. 15 % grąžinimo tvarką nustato LS pirmija.
3. LS padaliniui (draugovei, tuntui, kraštui) sumokėjus nario mokestį nuo einamųjų metų lapkričio 1 d. iki gruodžio 1 d., kraštui grąžinama 5 % nuo sumokėtos sumos. 5 % grąžinimo tvarką nustato LS pirmija.
4. LS padaliniui (draugovei, tuntui, kraštui) grąžinama 5 % nuo praėjusiais metais sumokėto nario mokesčio sumos. 5 % grąžinimo tvarką nustato LS pirmija.
5. LS kraštų seniūnų/ konferencijų pirmininkų rėmimas:
• Kiekvieną mėnesį krašto seniūnui/ konferencijos pirmininkui kompensuojama iki 50 Lt patirtoms išlaidoms padengti.
6. LS krašto seniūnas/ konferencijos pirmininkas, norėdamas susigrąžinti patirtas išlaidas, privalo:
• Būti išrinktas krašto/ konferencijos vadijos ir patvirtintas vyriausiojo skautininko.
• Turi būti pasirašęs savanoriškų darbų sutartį.
• Krašto seniųnas/ konferencijos pirmininkas turi būti patvirtintas vyriausiojo skautininko įsakymu, kad gali pasirašinėti dokumentus.
• Krašto seniūno/ konferencijos pirmininko parašas turi būti patvirtintas vyriausiojo skautininko įsakymu.
• Pasirašyti terminuotą automobilio panaudos sutartį (neprivaloma, jei nebus norima kompensuoti kuro išlaidų pagal numatytą tvarką).
• Vyriausiojo skautininko įsakymu patvirtintą automobilio kuro normą.
• Jei perduodama kuro čekis, privaloma užpildyti kelionės lapą.
• Krašto seniūnas/ konferencijos pirmininkas turi pateikti sąskaitą faktūrą su pilnais LS rekvizitais iki kito mėnesio 15 d.
7. LS kraštų seniūnams/ konferencijų pirmininkams nefinansuojamos išlaidos:
• Telefono (išskyrus telefono papildymo korteles).
• Asmeninio poreikio prekių.
8. LS kraštų seniūnams/ konferencijų pirmininkams priklausanti suma, jei atitinka numatytas sąlygas, perduodama grynais pinigais arba pavedimu į krašto seniūno/ konferencijos pirmininko banko sąskaitą.
9. LS kraštų seniūnams/ konferencijų pirmininkams kompensuojama suma grąžinama per 30 kalendorinių dienų nuo dokumentų gavimo.

Parsisiųsti

Parsisiųsti PDF formatu

Atgal Į puslapio viršų