Lietuvos skautijos e-Nuostatai


LIETUVOS SKAUTIJOS GARBĖS NARIŲ NUOSTATAI

2001 m. vasario mėn. 7 d., Nr. LS-N-03

1. Garbės nario vardas suteikiamas Lietuvos ir užsienio piliečiams nusipelniusiems Lietuvos skautijai Lietuvoje, taip pat ne LS nariams, bet sutinkantiems jais būti.
2. Garbės nario vardą suteikia LS Taryba.
3. Apie garbės nario vardo suteikimą pranešama raštu. Garbės narys gali būti apdovanojamas LS garbės ženklais.
4. Garbės narys turi tas pačias teises kaip ir tikrasis narys išskyrus balsavimo teisę ir galimybę būti renkamu į LS struktūrinių vienetų valdymo organus.
5. Garbės nariai atleidžiami nuo LS nario mokesčio.
6. Garbės nario vardas panaikinamas:
1) pateikus raštišką prašymą LS Tarybai;
2) LS Tarybai nusprendus Etikos komisijos teikimu.

Parsisiųsti

Parsisiųsti PDF formatu

Atgal Į puslapio viršų